Mevzuat

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği değişiklik

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

ÖZEL MTSK YÖNETMELİĞİ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM TANITIM YÖNETMELİĞİ

MEB SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MEB ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MEB ÖZEL EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

YÜKSEK ÖĞRENİM VE AŞEVLERİ KANUNUNA EK KANUN

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU 5580

ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

OZEL OGRETIM KURUMLARI STANDARTLAR YONERGESI

EĞİTİM KURULLARI VE ZÜMRELERİ YÖNERGESİ

EĞİTİM BÖLGELERİ YÖNERGESİ

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

5442 İL İDARESİ KANUNU

5018 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

4483 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN

3628 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI

2017 DEĞİŞİKLİKLERİYLE ANAYASA

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

222 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU